Igang! Global Trends kortlagt

Vores sommerspurt med Comwell er allerede i fuld gang! Her i FUTU har vi i første arbejdsheat gjort os en masse spændende opdagelser ude i verden, godt inspireret af input og nysgerrige spørgsmål fra Comwell undervejs.Global trends - kildegrupper

Konkret har vi ledt efter trends og tendenser fra alle verdenshjørner, der kan inspirere til hvordan konferencer kan udvikles fremover her i Danmark. Vi har både ledt efter de vildeste, skøreste og største street & art events og de mest tjekkede, 360 graders designede businesskonferencer ude i verden. Men også set på helt andre tendenser, der kan afdække fremtidspotentialer og inspirere dén idéudvikling, vi senere i forløbet kaster os over i co-creation med kunder, gæster, medarbejdere og ledere fra Comwell.

Vi har på ret kort tid fået indhentet en hel masse spændende indsigter i hvad der sker lige nu på felter som forretningsudvikling / virksomhedsdrift, digitalisering / automatisering, indretning, mad, sport, fritidsliv, hoteldrift osv. Desuden har vi afdækket et sæt grundlæggende karakteristika ved nutidens største og yngste generationer; dét fortæller nemlig noget om hvem fremtidens mødebookere og konferencegæster er, hvordan de agerer og kommunikerer – og hvad de forventer af deres omgivelser.

Global trends - lande, vi har indsamlet data fraVores indsigter er hentet ved at et lille team designere og designfilosoffer har scannet en bred vifte af analyser og rapporter, blogs, infografikker, billeder, film, talks og artikler – og flankeret dette med eksplorative interviews af vidende firstmovers fra forskellige verdensdele, som giver os helt konkrete eksempler på hvordan de mødes, networker og tilegner sig viden. En iværksætter fra Hong Kong siger fx i et interview med os:

“Conferences? Those are only for old people …”

– hvorefter han fortæller os en masse om hvordan HAN kommunikerer og udvikler sin forretning i samspil med andre. Eller den indiske kulturentreprenør, der udtrykker tidsånden omkring konferencer således:

“I have multiple interests and limited time. Why should I let others decide on the conference topic?”

– hvorefter hun fortæller os om hvordan konferencer for hende handler om selvudvikling, co-creation, at møde “unlikely bedfellows” og om at skabe tænkerum i en informationsmættet verden.

Interviews som disse giver os gode, konkrete cases som sætter levet liv, hverdagsbilleder og rigtige mennesker bag de megatrends, vi efterhånden får identificeret. Næste skridt er nu at sætte al denne globale inspiration i spil hos Comwell, så vi tidligt i forløbet får et godt samspil mellem de store globale fremtidstrends og idéudvikling inhouse hos Comwell. Samtidig begynder vi nu at zoome helt ind på Comwell for at afdække, hvor deres præcise potentialer er for at tage de næste, stærke skridt ind i fremtiden og skabe Fremtidens Konference.

På jagt efter guldkorn – fra Kolding til Snekkersten

Fremtidens konference researchStatus pt. er at fremtidstendenserne nu er endelig kortlagt, layoutet og drøftet med Comwell kerneteamet, som lynhurtigt er igang med at spille perspektiverne videre ind i organisationen. Vi er landet på en Trend Guide med 3 Kig på i morgen, 6 Global trends og 2 Fremtidsscenarier.

Guiden indeholder keywords, film, specialdesignet grafik, snapshots og ultrakorte tekster. Vi har lagt vægt på at lave en guide der er visuelt inspirerende, og som balancerer mellem det umiddelbart forståelige og det ambitiøst innovative. Fordi målet med Trend Guiden netop er at sætte gang i idéer, forandringslyst og nytænkning. Dét duer lange rapporter, excel ark og tætskrevne præsentationer ikke til. Med Trend Guiden har vi også fået udviklet en visuel identitet for projektet. Et designsprog som vi kommer til at arbejde videre med fra nu af, og som skaber en genkendelig ramme for al kommunikation om Fremtidens Konference.

CO-CREATION MED COMWELL
Involveringsarbejdet målrettet konferencesites er igangsat og on track: Vi er ved at være igennem andet arbejdsheat, hvor vi er rundt i landet og besøge forskellige hoteller. Vi involverer businessgæster, hotelmedarbejdere og -ledere i at identificere potentialerne for Fremtidens Konference hos Comwell. Fokus er at finde potentialerne for udvikling i dét, der er.

Vi får bl.a. 100 businessgæster til at prioritere vigtigheden af forskellige elementer på og omkring en konference. Elementer, som vi har identificeret som særligt interessante i samspil med Comwell og med inspiration fra de globale trends. Vi er i dialog med Comwell tjenere, konference-staff, receptionister, mødedesignere og ledere, der deler erfaringer og idéer med os. Vi taler spontant med en businessfotograf, der viser sig at vide en hel del om hvordan mennesker opfører sig på konferencer. Hans arbejde består stort set ikke af andet end at observere dem. Han siger fx:

“Der er helt klart meget der kan gøres i forhold til formen. Man kan se på folk når deres ansigter lyses op af telefonen; så har man mistet deres opmærksomhed. Dem er der en del af specielt under de længere oplæg. Jeg håber virkelig at I finder på noget fremadrettet, så dynamikken forbedres!”

Vi gennemfører også designfaglige observationer af Comwell konferencer ‘in action’, og spotter design- og oplevelsespotentialer blandt mennesker og rum. Vi identificerer elementer, som folk gør særlig brug af på konferencen, og som derved kommer til at spille en vigtig rolle for den samlede oplevelse. Vi registrerer stemninger og sammenhænge: Hvor ændrer stemningen sig? Hvilke forskellige kategorier af atmosfærer kan registreres? Hvordan blokerer eller understøtter de fysiske rammer stemning, flow og påtænkt aktivitet?

NEXT STEPS
Samlet set får vi indhentet en kæmpe mængde data, som nu skal dybdeanalyseres. Målet er at udvinde essensen og bringe dén videre i samspil med endnu flere businesskunder og endnu flere Comwell folk. Næste skridt er nu:

  • At zoome HELT ind på udvalgte Key Account businesskunder. Her ønsker vi
    atFremtidens konference research i Comwell Kolding komme i snak med high level ledere, der tænker strategisk og fremtidsorienteret om hvad de ønsker af deres medarbejdere og hvad der er vigtigt for dem i udviklingen af deres virksomhed? Vi vil også vide hvad de tænker er særligt interessant ved Trend Guiden? Vi starter planlægningen af dybdeinterviews allerede nu, da vores erfaring er, at det altid tager lidt tid at få et kryds i en direktørkalender.
  • At åbne HELT op for input til løsninger. Vi vil crowdsource idéer blandt de tusindvis af businesskunder, der er signet op til Comwells månedlige nyhedsbrev. Udfordringen er her at få stillet det helt rigtige spørgsmål, som både motiverer rigtig mange mennesker til at svare, holder sig indenfor Comwells tone og stil, og giver os dén præcise viden, vi lige nu står og mangler. Vi gearer op i tæt samarbejde med Comwell teamet og satser på at alt lykkes.

Og så lige noget andet: Vi oplever en voksende interesse for vores arbejde med Fremtidens Konference på social media og i vores netværk. Det virker til at vi har fat i et emne, der er relevant for en hel masse mennesker på tværs af sektorer og brancher. Vi synes det er super interessant at høre, hvad du derude mener er spændende, så al feedback modtages med kyshånd, skøre idéer såvel som nysgerrige spørgsmål. Giv os indspark på Facebook, Linkedin eller www.FUTU.dk

… to be continued!

Crowdsourcing og prototyping

Så er sensommeren over os og vi er blevet SÅ meget klogere siden sidst 🙂 Her i tredje arbejdsheat crowdsourcer vi idéer, kortlægger idétendenser og prototyper løsninger i samspil med Comwell koncernen og businesskunder.ComwellBorupgaard2

Vi har gennemført en række dybdegående dialoger med udvalgte Key Account businesskunder. Meget interessant! Snakke med direktører og managere giver os strategisk indblik i dét, nutidens største businesskunder ønsker af frem- tidens konferencested. Vi får konkrete idéer til forandringer og en hel del input til hvad der kan skæres fra.
For hvad nytter det at udvikle innovative idéer til implementering, hvis vi ikke også finder ud af, hvad der er overflødigt og kan skæres væk? 

Key Account kunder giver også feedback på nogle af de spændende forslag, som Comwells businessgæster har indsendt til os.
For nok kan en idé lyde fantastisk, men er der behov for den IRL?
… og er timingen for idérealisering nu, om 5 år eller laaaangt ude i fremtiden?

Før sommerferien søsatte vi en idékonkurrence via Comwells nyhedsbrev, som tusindsvis af mennesker fra hele landet er signet op til. Dén øvelse gav os en massiv flok idéer, omhandlende alt mellem himmel og jord, der har indflydelse på en fantastisk konferenceoplevelse. Crowdsourcing er en god metode til at indsamle virkelig mange idéer på ultrakort tid. Har du en god media strategi, kan du relativt nemt få tusindvis af input på 48 timer.

ComwellWorkshopVR+imAcombo

Sidst men ikke mindst gennemfører vi en idéworkshop med interne og eksterne deltagere, der innoverer på fremtidens businessrejse, tester prototyper og finpudser løsnings- forslag. Foran os står nu arbejdet med at gennemgå AL materiale indsamlet i hele forløbet og udvinde essensen: Vi skal nu flyve helt op i helikopteren for at se præcis hvor Comwells allerstørste og mest ambitiøse forretningspotentiale befinder sig. Og vi skal helt ned på hverdags- og detaljeniveau, for at sikre, at vi får landet et koncept eller element, der er realisérbart, unikt og lige til højrebenet.Comwellworkshopscenarier

Vi indleder indflyvningen til det afsluttende arbejdsheat og ser
meget frem til designe de endelige løsninger i tæt samarbejde med Comwell.

 

 

I mål

FUTU og Comwell i mål

Pluspartnerskabet med Comwell er nu landet.slide1 Solidt, ambitiøst og overraskende.
Vi er i mål med ét samlet koncept, der på den ene side matcher Comwells DNA og nuværende identitet meget præcist. Og på den anden side er karakteriseret af noget, ingen havde set komme før nu, hvor FUTU afslutningsvist har tilført et ekstra innovationslag til løsningen.

På denne vis har innovationsforløbet udviklet sig eksemplarisk:

Fra identificering af globale fremtidstrends og kortlægning af Comwells største udfordringer og potentialer på konferencemarkedet anno 2016. Over en eks- perimenterende, involverende og ekstremt åben tilgang til idéudvikling og prototyping af løsningsforslag (hvor vi på et tidspunkt jonglerede med ca. 400 idéer udviklet af businessgæster, Comwell stab og key account kunder).

slide2

Til den afsluttende designfase, hvor vi skærer virkelig meget ‘nice’ fra, for at gøre slutleverancen lysende enkel, klar og præcis. Parallelt med at vi trækker hovedessensen ud af alle løsningsforslag, potentialer og fremtidstrends for at designe ét ambitiøst koncept, der kan realiseres og skaber merværdi på tværs af koncernens mange hoteller og konferencesteder.

I den afsluttende designfase sætter FUTU fuld kraft på vores interne, kreative innovationspower. Nu er teamets evne til at arbede designstrategisk i form- givningen af den endelige løsning altafgørende: Her designes løsningen, så den i maksimal grad integrerer brugerbehov, virksomhedsøkonomi, forretnings- potentialer og fremtidsmuligheder indenfor teknologi mv. Den afsluttende designfase omfatter final realitetstjek af løsningen, som vi får feedback på fra repræsentanter for fremtidens krævende businesskunder.

slide3

Vores koncept omfatter alle relevante dele af Comwell forretningsområder mål- rettet businessgæster og vil tilføre Comwell – og det danske konferencemarked – noget markant nyt. Desværre kan FUTU af hensyn til Comwell’s videre forretnings-strategiske arbejde endnu ikke afsløre noget om løsningen. Men vi kan sige så meget, at konceptet er overleveret til Comwells samlede koncernledelse, der nu er gået i gang med at indarbejde konceptet i strategi og planlægning.

Det har været en fantastisk rejse og FUTU glæder sig allerede ret meget til at tjekke ind på Fremtidens Konference IRL  …  🙂